Življenje je vse prej kot pravljica. To vemo vsi. Naša čustva so nerazumljiva, naša dejanja so nerazložljiva. Ljubezen pa je tista, ki združuje ljudi. Ljubezen do hrane, do sočloveka, do narave, živali… Ljubezen je tista, ki nas žene. Mene žene ljubezen do frizerstva in ljubezen do ostalih živih bitij.

Sredi meseca je praznovala oseba, ki ji zaupam z mojim življenjem. Jesse je praznoval 26. rojstni dan. V ta namen sem ga hotela presenetiti s torto. Tako presno, vegansko. Prvič v življenju sem sama naredila torto od začetka do konca, kljub temu, da doma definitivno nisem imela pravih pripomočkov. Tako sem tudi uničila mešalnik za smoothie. Mi je žal? Definitivno NE. Jessejem pogled, ko smo prišli s torto in pesmijo je bil vreden vsega zlata na tem svetu.

Zgled vara. Torta je bila ODLIČNA. Well done to me

Stanovanje sem si delila s tremi osebami iz Finske. Prišli so že v začetku januarja, a smo se šele februarja začeli družiti. Eno izmed njih bom stoprocentno pogrešala. Upam, da se ima v redu.

V sredini februarja pa sva z Jessejem nenamerno pristala v sredini karnevala, ki je potekal v Valletti. Kasneje sem izvedela, da so bili karnevali po celi Malti in Gozu. Bilo je magično. Najbolj so me pa navdušile tele gospodične:

Za konec vam pa prilagam še sliko frizure, ki sem jo sfenirala in pa sončni zahod. Tako kot se je sonce poslovilo, se tudi jaz zdaj lepo poslavljam.

Life is everything else than a fairytale. We all know that. Our emotions are not understandable, our deeds are unexplainable. But love is the one that keeps people together. Love for food, for another human being, for nature, animals … Love is the one, that keeps us going. And what keeps me going is love for hairdressing and love for other living souls.

In the middle of the month, a person I trust with my whole life was celebrating. Jesse had his 26th birthday. For this purpose, I surprised him with a cake. A vegan one. For the first time in my life, I did the whole cake from the start to finish, even though I didn’t have the right accessories. So I broke the smoothie maker. Am I sorry? Definitely NOT. Jesse’s face when we came with a cake and a song was worth all the gold in this world.

(PIC 1)

I shared my apartment with three people from Finland. They came already in the beginning of January, but we only started hanging out in February. I can really say I’m gonna miss one of them. I really hope she is okay.

In the middle of February Jess and me, we unintentionally came across a carnival, that was happening in Valletta. Later I found out there were many all around Malta and Gozo. It was magical. But what I loved the most were these ladies:

(PIC 2&3)

For the end I’m sharing with you a picture of a hairstyle I blow-dried and the sunset. In the way that sun says goodbye, so do I bid farewell.

(PIC 4&5

 

LOVE YOU ALL! Xx