SLO:

Leto 2019 se je zaključilo. Bilo je polno vzponov in padcev, bili so lepi dnevi, posuti z rožicami, bili so črni in sivi dnevi posuti z žeblji po katerih sem pogumno stopala. V tem letu sem spoznavala sebe, odprto in večkrat tudi ranjeno, v tem letu sem postala bolj poglobljena v svoji veri in čustvih, v tem letu sem doživela veliko lepega. Veliko sreče, veselja, dotikov, poljubov … V tem letu sem odkrila,da sem na tem svetu z namenom. Odkrivam ta namen. In vedno bolj mi je všeč. Ni bila pravljica, to leto. Doživela sem tudi precej težkih dni in se morala spopasti z odločitvami, ki so me za zmeraj zaznamovale. Bila je dolga pot. Novi ljudje, nov način življenja, prva ‘služba’, zaključek šolanja, novi občutki …

Odhod na Malto je bila najboljša odločitev, ki sem jo sprejela to leto. Prepričana sem, da bo leto 2020 polno lepega. Le gledati moram pod pravim kotom.

ENG:

Year 2019 is finished. It was full of ups and downs, there were nice days, full of flowers, there were black and grey days, full of nails on which I was bravely walking. In this year I was getting to know me better, open and repeatedly even hurt, in this year I became deeper in my faith and feelings, in this year I experienced many nice things. A lot of happiness, touches, kisses … In this year, I realized I have a purpose in this world. And I’m discovering this purpose. And I like it even more every day. This year was no fairytale. I survived a lot of hard days as well and I had to fight with the desicions, that left a mark on me forever. It was a long journey. New people, new life style, ‘first real job’, the end of school, new feelings …

Coming to Malta was the best desicion I’ve made this year. I’m sure that this year 2020 will be full of good. I just need to look from the right angle.